SHIMAYA Dashi no moto 1kg ( 500g×2 )

S25

SHIMAYA Dashi no moto 1kg ( 500g×2 ) (S25)

List Price(Including Tax)
$21.20
Retail Price(Including Tax)
$21.20
Stock Status : In Stock

SHIMAYA Dashi no moto 1kg ( 500g×2 )

Quantity1kg